تعرفه ADSL

 

تعرفه سرویس های اینترنت ADSL

 

 

*تعرفه حجم ترافیک بصورت پلکانی به شرح جدول زیر است :

 

 

* قیمت تجهیزات :

 

 

 

* به کلیه مبالغ 9% بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه می گردد.

* در صورت پرداخت حق اشتراک 6 ماهه ، مشمول 5% تخفیف و یکساله 10% تخفیف می گردد.

* کلیه قیمت ها بر اساس مصوبه شماره 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شده است.

*  هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی(مودم) مبلغ 150،000 ريال است .                                              

* هزینه دایری (رانژه)  70،000و جمع آوری خط 50،000 ريال ، جمعاَ 120،000 ريال می باشد.(هزینه مخابراتی).

* هزینه 10،000 ريال بابت آبونمان مخابرات توسط شرکت گذرگاه جهانی پرداخت می شود .

* ترافیک مصرفی کاربران بین ساعت 2 تا 7 بامداد در تمامی روزهای هفته رایگان است

* ترافیک هر ماه به صورت شناور در کل مدت زمان دوره تمدید قابل مصرف است

* 25 درصد حجم ترافیک اضافی موضوع مصوبه شماره 152 سازمان تنظیم و مقررات ، مربوط به ترافیک ارسالی بوده و در ترافیک سرویسها لحاظ گردیده است .

* ضریب تسهیم(sharing) در سرویسهای با ترافیک محدود یک به چهار و در سرویسهای نامحدود یک به دو است (توضیح اینکه ضریب تسهیم طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات یک به هشت مجاز است )

* مصرف سرویسهای دارای ترافیک نامحدود تحت قوانین Fair Usage Policy (استفاده غیر منصفانه) می باشد.

 

* تعرفه پهنای باند اختصاصی