تست سرعت دانلود

 

 

لطفاً به هنگام انجام این تست به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • در هنگام تست، از هیچ  نرم‌افزار یا سیستم دیگری استفاده نکنید چرا که در غیر این صورت نتایج، دقیق و قابل استناد نخواهد بود.
  • پیش از انجام تست، از مناسب بودن پارامتر‌های فیزیکی خط DSL خود شامل نویز و سیگنال اطمینان حاصل کنید.
  • توصیه می­‌شود به منظور اطمینان خاطر از نتیجه، این تست را از طریق اتصال سیستم به وسیله کابل شبکه به CPE انجام دهید. ممکن است به دلیل نویز محیطی، شبکه wireless استفاده شده در محل شما، تاثیر نامطلوب در نتیجه تست داشته باشد.
  • این نکته را به خاطر داشته باشید که سرعت سرویس‌های اشتراکی بر اساس "بیت بر ثانیه" اعلام می­‌شود اما سرعتی که به طور معمول نرم‌افزارهای دانلود نشان می­‌دهند، بر اساس "بایت بر ثانیه" است. برای مثال، اگر شما سرویس 128 (کیلو بیت بر ثانیه) دارید، در هنگام دانلود توسط Internet Explorer، سرعت متناسب با سرویس شما حداکثر 16 "کیلو بایت بر ثانیه" خواهد بود.

بی‌تردید، در صورت مغایرت این سرعت با سرویسی که از گذرگاه جهانی اراک دریافت می‌کنید، می‌توانید برای برطرف ساختن مشکل خود به شیوه‌های مختلف با بخش پشتیبانی فنی گذرگاه جهانی اراک ارتباط برقرار کنید .